Ministerieel Besluit van 14 mei 2014
gepubliceerd op 19 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van de door de NV STESUD onder de benaming « DEPASS - E-COUNTING » voorgestelde software die in stemopnemingsbureaus gebruikt wordt voor de elektronische stemmentelling

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000418
pub.
19/05/2014
prom.
14/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


14 MEI 2014. - Ministerieel besluit tot erkenning van de door de NV STESUD onder de benaming « DEPASS - E-COUNTING » voorgestelde software die in stemopnemingsbureaus gebruikt wordt voor de elektronische stemmentelling


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op het Algemeen Kieswetboek, inzonderheid op artikel 165, vierde lid, ingevoegd bij de wet van 14 april 2009;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 september 2006 houdende erkenning van de bedrijven PricewaterhouseCoopers Enterprise Advisory SCRL, Verdonck, Kloosters & Associates BV en SYSQA BV als adviesorganen zowel voor de geautomatiseerde stemsystemen en -software als voor de verkiezingssoftware voor de stemopneming en de verdeling van de zetels;

Overwegende dat het noodzakelijk is de door de NV STESUD onder de benaming « DEPASS - E-COUNTING » voorgestelde software die in stemopnemingsbureaus gebruikt wordt voor de elektronische stemmentelling te erkennen, met het oog op de verkiezingen voor het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voor de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 25 mei 2014;

Overwegende dat, na afloop van de testbanken, PricewaterhouseCoopers Enterprise Advisory SCRL, erkend advies-orgaan, op 30 april 2014 een gunstig advies heeft uitgebracht over de erkenning van de door de NV STESUD onder de benaming « DEPASS - E-COUNTING » voorgestelde software die in stemopnemingsbureaus gebruikt wordt voor de elektronische stemmentelling, Besluit : Enig artikel. De door de NV STESUD onder de benaming « DEPASS - E-COUNTING » voorgestelde software die in stemopnemingsbureaus gebruikt wordt voor de elektronische stemmentelling wordt goedgekeurd voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, die zullen plaatsvinden op 25 mei 2014.

Brussel, 14 mei 2014.

Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^