Ministerieel Besluit van 14 mei 2014
gepubliceerd op 07 augustus 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029425
pub.
07/08/2014
prom.
14/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 MEI 2014. - Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten


De Minister van Leerplichtonderwijs, Gelet op het decreet van 11 mei 2007Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/05/2007 pub. 12/10/2007 numac 2007029304 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het taalbadonderwijs sluiten betreffende het taalbadonderwijs, inzonderheid op de artikelen 5, 13 en 14;

Gelet op de aanvraag van het inrichtingshoofd van de Ecole fondamentale autonome de la Communauté française gelegen rue Croix de Bourgogne 12, te 5640 METTET om taalbadonderwijs in te kunnen richten;

Gelet op het voorstel van de Algemene dienst van het door de Franse Gemeenschap ingerichte onderwijs, Besluit :

Artikel 1.De hierna volgende inrichting voor basisonderwijs, ingericht door de Franse Gemeenschap, wordt ertoe gemachtigd taalbadonderwijs in te richten voor bepaalde vakken van de uurregeling in een andere moderne taal dan het Frans, vanaf het schooljaar 2014-2015 :

Adres van de administratieve zetel

Betrokken vestigingen

Gekozen taal

Studiejaren betrokken bij het taalbadonderwijs

Ecole fondamentale autonome de la Communauté française rue Croix de Bourgogne 12, 5640 METTET

IDEM

Nederlands

Van het derde kleuteronderwijs tot het zesde lager onderwijs


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2014.

Brussel, 14 mei 2014.

Mevr. M.-M. SCHYNS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^