Ministerieel Besluit van 14 mei 2014
gepubliceerd op 16 september 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen

bron
vlaamse overheid
numac
2014035707
pub.
16/09/2014
prom.
14/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed


14 MEI 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen


De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, Gelet op de Huisvestingscode, gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 1970 en bekrachtigd door de wet van 2 juli 1971, artikel 80ter;

Gelet op het decreet van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/07/1997 pub. 19/08/1997 numac 1997036023 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de Vlaamse Wooncode sluiten houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 43, § 1, derde lid, gewijzigd bij het decreet van 24 maart 2006, artikel 99, gewijzigd bij het decreet van 15 december 2006;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/09/2006 pub. 13/11/2006 numac 2006036842 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode sluiten betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode, artikel 1, 2°, van bijlage III;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007036959 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode sluiten tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, artikel 69, tweede lid, ingevoegd door het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2008, Besluit :

Artikel 1.De coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs, vermeld in artikel 1, 2°, van bijlage III, gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 29/09/2006 pub. 13/11/2006 numac 2006036842 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode sluiten betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode en de coëfficiënt, vermeld in artikel 69, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007036959 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode sluiten tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, wordt voor het jaar 2015 vastgesteld overeenkomstig de hiernavolgende tabel:

Jaar van eerste bewoning

Historische kost (1921=100)

Index Wederopbouw

Veroudering

Actualisatiecoëfficiënt (= index wederopbouw * veroudering/100)

1914

23

851,5652

14,79

125,9465

1915

34

576,0588

15,14

87,2153

1916

46

425,7826

15,49

65,9537

1917

63

310,8889

15,85

49,2759

1918

72

272,0278

16,22

44,1229

1919

81

241,8025

16,60

40,1392

1920

91

215,2308

16,98

36,5462

1921

100

195,8600

17,38

34,0405

1922

112

174,8750

17,78

31,0928

1923

119

164,5882

18,20

29,9551

1924

136

144,0147

18,62

26,8155

1925

115

170,3130

19,05

32,4446

1926

133

147,2632

19,50

28,7163

1927

154

127,1818

19,95

25,3728

1928

187

104,7380

20,42

21,3875

1929

223

87,8296

20,89

18,3476

1930

208

94,1635

21,38

20,1321

1931

177

110,6554

21,88

24,2114

1932

164

119,4268

22,39

26,7397

1933

145

135,0759

22,91

30,9459

1934

147

133,2381

23,42

31,2044

1935

156

125,5513

23,99

30,1198

1936

174

112,5632

24,55

27,6343

1937

209

93,7129

25,12

23,5407

1938

269

72,8104

25,70

18,7123

1939

228

85,9035

26,30

22,5926

1940

320

61,2063

26,91

16,4706

1941

456

42,9518

27,54

11,8289

1942

542

36,1365

28,18

10,1833

1943

728

26,9038

28,84

7,7591

1944

864

22,6690

29,51

6,6896

1945

1070

18,3047

30,20

5,5280

1946

1137

17,2260

30,90

5,3228

1947

1322

14,8154

31,62

4,6846

1948

1274

15,3736

32,36

4,9749

1949

1259

15,5568

33,11

5,1509

1950

1360

14,4015

33,88

4,8792

1951

1557

12,5793

34,67

4,3612

1952

1548

12,6525

35,48

4,4891

1953

1406

13,9303

36,31

5,0581

1954

1469

13,3329

37,15

4,9532

1955

1401

13,9800

38,02

5,3152

1956

1522

12,8686

38,90

5,0059

1957

1676

11,6862

39,81

4,6523

1958

1590

12,3182

40,74

5,0185

1959

1579

12,4041

41,69

5,1712

1960

1722

11,3740

42,66

4,8521

1961

1777

11,0219

43,65

4,8111

1962

1806

10,8450

44,65

4,8423

1963

1921

10,1957

45,71

4,6605

1964

2147

9,1225

46,77

4,2666

1965

2120

9,2387

47,86

4,4216

1966

2314

8,4641

48,98

4,1457

1967

2411

8,1236

50,12

4,0715

1968

2446

8,0074

51,29

4,1070

1969

2619

7,4784

52,48

3,9247

1970

2869

6,8268

53,70

3,6660

1971

3019

6,4876

54,95

3,5649

1972

3254

6,0191

56,29

3,3881

1973

3618

5,4135

57,63

3,1198

1974

4703

4,1646

59,00

2,4571

1975

5204

3,7636

60,40

2,2732

1976

5669

3,4549

61,83

2,1362

1977

6236

3,1408

63,30

1,9881

1978

6485

3,0202

64,80

1,9571

1979

6679

2,9325

66,33

1,9451

1980

7013

2,7928

67,89

1,8960

1981

7013

2,7928

69,48

1,9404

1982

7013

2,7928

71,10

1,9857

1983

7363

2,6601

72,75

1,9352

1984

7805

2,5094

74,43

1,8678

1985

8195

2,3900

76,17

1,8205

1986

8195

2,3900

77,88

1,8613

1987

8605

2,2761

78,65

1,7902

1988

9061

2,1616

80,45

1,7390

1989

9670

2,0254

82,27

1,6663

1990

10262

1,9086

84,18

1,6067

1991

11036

1,7747

86,11

1,5282

1992

11633

1,6837

88,07

1,4828

1993

11954

1,6384

90,06

1,4756

1994

12026

1,6286

92,08

1,4996

1995

12404

1,5790

94,13

1,4863

1996

12430

1,5757

96,21

1,5160

1997

12483

1,5690

100,00

1,5690

1998

12721

1,5397

100,00

1,5397

1999

12827

1,5269

100,00

1,5269

2000

13543

1,4462

100,00

1,4462

2001

14312

1,3685

100,00

1,3685

2002

14498

1,3509

100,00

1,3509

2003

14843

1,3195

100,00

1,3195

2004

15639

1,2524

100,00

1,2524

2005

16222

1,2074

100,00

1,2074

2006

17176

1,1403

100,00

1,1403

2007

17626

1,1112

100,00

1,1112

2008

18421

1,0632

100,00

1,0632

2009

17758

1,1029

100,00

1,1029

2010

18288

1,0710

100,00

1,0710

2011

18685

1,0482

100,00

1,0482

2012

19321

1,0137

100,00

1,0137

2013

19586

1,0000

100,00

1,0000


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2014.

Brussel, 14 mei 2014.

De Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Fr. VAN DEN BOSSCHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^