Ministerieel Besluit van 14 november 2016
gepubliceerd op 01 december 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2014 tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2016024265
pub.
01/12/2016
prom.
14/11/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016024265

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


14 NOVEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014024166 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten sluiten tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten


De Minister van Volksgezondheid en De Minister van Landbouw, Gelet op de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977, artikel 82, vierde lid, gewijzigd bij de wet van 28 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 oktober 2004 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, artikel 5, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 mei 2013, en artikel 6, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 mei 2013;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014024166 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten sluiten tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten;

Overwegende dat ingevolge het gespecialiseerde karakter van de werkzaamheden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, het verantwoord is af te wijken van de dubbele voordracht voorzien bij de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, Besluiten :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 2 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/04/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014024166 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten sluiten tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepaling onder 3) worden de woorden "L.DUQUENE" vervangen door de woorden "C. HEINEN"; 2° in de bepaling onder 8) worden de woorden "H.VANHOUTTE" vervangen door de woorden "H. YILMAZ"; 3° in de bepaling onder 16) worden de woorden "L.MOONS" vervangen door de woorden "P. GEYSEN"; 4° in de bepaling onder 19) worden de woorden "Mevr.S. VERGUCHT, vertegenwoordigster" vervangen door de woorden "De heer K. HEYLEN, vertegenwoordiger"; 5° in de bepaling onder 21) worden de woorden "De heer J.MAROT, vertegenwoordiger" vervangen door de woorden "Mevr. A. SERCKX, vertegenwoordigster".

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de bepaling onder 13) worden de woorden "H.DE CRAEN" vervangen door de woorden "H. NOPPE"; 2° in de bepaling onder 15) worden de woorden "M.WILLAERT" vervangen door de woorden "D. BEUNEN".

Brussel, 14 november 2016.

De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK De Minister van Landbouw, W. BORSUS


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^