Ministerieel Besluit van 14 november 2016
gepubliceerd op 09 januari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole Charlemagne »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2016029612
pub.
09/01/2017
prom.
14/11/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016029612

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


14 NOVEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole Charlemagne »


De Minister van Hoger Onderwijs, Gelet op het decreet van 5 augustus 1995 houdende algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen, inzonderheid op artikel 66, eerste lid, 6° en derde lid;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014 houdende regeling van haar werking;

Op de voordracht van de CSC - Interprofessionnel, Besluit :

Artikel 1.De heer André BRULL, vertegenwoordiger van de CSC- Interprofessionnel, wordt aangesteld tot werkend lid van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole Charlemagne » tot 14 september 2021.

Art. 2.De heer Fabien CRUTZEN, vertegenwoordiger van de CSC- Interprofessionnel, wordt aangesteld tot plaatsvervangend lid van de Raad van bestuur van de « Haute Ecole Charlemagne » tot 14 september 2021.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 14 november 2016.

Jean-Claude MARCOURT


begin


Publicatie : 2017-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^