Ministerieel Besluit van 14 november 2016
gepubliceerd op 03 februari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Bruxelles Brabant »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017020124
pub.
03/02/2017
prom.
14/11/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017020124

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


14 NOVEMBER 2016. - Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Bruxelles Brabant »


De Minister van Hoger Onderwijs, Gelet op artikel 66, eerste lid, 5°, van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in hogescholen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014 houdende regeling van haar werking;

Op de voordracht van de leden van de raad van bestuur bedoeld bij artikel 66, eerste lid, 1°, 2° en 3°, op een dubbele lijst, Besluit :

Artikel 1.De heer Mathieu NOTERIS en de heer Thierry WIEME worden tot werkend lid van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Bruxelles Brabant" tot 14 september 2021 benoemd, rekening houdend met hun bijzondere bevoegdheden in de beroepssectoren met betrekking tot de studies ingericht door de hogeschool.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 14 november 2016.

J.-Cl. MARCOURT


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^