Ministerieel Besluit van 14 oktober 2015
gepubliceerd op 16 november 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de mi

bron
vlaamse overheid
numac
2015036329
pub.
16/11/2015
prom.
14/10/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015036329

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


14 OKTOBER 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007035762 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek sluiten betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek


De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 2°, b);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007035762 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek sluiten betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek, artikel 4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 september 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/09/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008036255 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen sluiten betreffende de toelating van de rassen van landbouwgewassen en groentegewassen tot en het behoud ervan op de rassenlijsten van landbouwgewassen en groentegewassen, artikel 9, § 2, eerste lid, 1° en 2° ;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 1 juli 2015;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid op 18 juni 2015, bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid op 17 augustus 2015;

Gelet op advies 57.878/1/V van de Raad van State, gegeven op 28 augustus 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007035762 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek sluiten betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek, vervangen bij het ministerieel besluit van 23 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014035531 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de mi sluiten, wordt vervangen door bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2.Bijlage II bij hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 23 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014035531 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I en II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de mi sluiten, wordt vervangen door bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 3.Bijlage I en II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007035762 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek sluiten betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van dit besluit, blijven van toepassing voor de onderzoeken die vóór 1 januari 2016 zijn begonnen.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Brussel, 14 oktober 2015.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

Bijlage 1 bij het ministerieel besluit van 14 oktober 2015 tot wijziging van bijlage I en II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007035762 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek sluiten betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek Bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007035762 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek sluiten betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek Bijlage I. Lijst van gewassen die moeten voldoen aan de CBP-testprotocollen Deze bijlage voorziet in de gedeeltelijke omzetting van uitvoeringsrichtlijn 2014/105/EU van de Commissie van 4 december 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/90/EG en 2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van Richtlijn 2002/53/EG van de Raad, respectievelijk artikel 7 van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad, met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouwgewassen en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek. 1° landbouwgewassen

wetenschappelijke benaming

gewone naam

CBP-protocol

Avena nuda L. naakte haver

TP 20/1 van 6.11.2003

Avena sativa L. (inclusief A. byzantina K. Koch)

haver

TP 20/1 van 6.11.2003

Brassica napus L.

koolzaad

TP 36/2 van 16.11.2011

Canabis sativa L.

hennep

TP 276/1 van 28.11.2012

Festuca filiformis Pourr.

fijnbladig schapengras

TP 67/1 van 23.6.2011

Festuca ovina L.

schapengras

TP 67/1 van 23.6.2011

Festuca rubra L.

roodzwenkgras

TP 67/1 van 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

hardzwenkgras

TP 67/1 van 23.6.2011

Helianthus annuus L.

zonnebloem

TP 81/1 van 31.10.2002

Hordeum vulgare L.

gerst

TP 19/3 van 21.3.2012

Linum usitatissimum L.

vlas/lijnzaad

TP 57/2 van 19.3.2014

Lolium multiflorum Lam.

Italiaans raaigras

TP 4/1 van 23.6.2011

Lolium perenne L. Engels raaigras

TP 4/1 van 23.6.2011

Lolium x boucheanum Kunth

gekruist raaigras

TP 4/1 van 23.6.2011

Oryza sativa L.

rijst

TP 16/2 van 21.3.2012

Pisum sativum L.

voedererwt

TP 7/2 van 11.3.2010

Secale cereale L.

rogge

TP 58/1 van 31.10.2002

Solanum tuberosum L.

aardappel

TP 23/2 van 1.12.2005

Triticum aestivum L.

tarwe

TP 3/4 rev. 2 van 16.2.2011

Triticum durum Desf.

harde tarwe

TP 120/3 van 19.3.2014

x Triticosecale Wittm. ex A. Camus

hybriden die het gevolg zijn van de kruising van een soort van het geslacht Triticum met een soort van het geslacht Secale

TP 121/2 rev. 1 van 16.2.2011

Zea mays L.

maïs

TP 2/3 van 11.3.2010


2° groentegewassen

wetenschappelijke benaming

gebruikelijke benaming

CBP-protocol

Allium cepa L.(Aggregatum-groep)

sjalot

TP 46/2 van 1.4.2009

Allium cepa L. (Cepa-groep)

ui en echalion

TP 46/2 van 1.4.2009

Allium fistulosum L.

stengelui

TP 161/1 van 11.3.2010

Allium porrum L.

prei

TP 85/2 van 1.4.2009

Allium sativum L.

knoflook

TP 162/1 van 25.3.2004

Allium schoenoprasum L.

bieslook

TP 198/1 van 1.4.2009

Apium graveolens L.

selderij

TP 82/1 van 13.3.2008

Apium graveolens L.

knolselderij

TP 74/1 van 13.3.2008

Asparagus officinalis L.

asperge

TP 130/2 van 16.2.2011

Beta vulgaris L.

rode biet, inclusief cheltenham beet

TP 60/1 van 1.4.2009

Brassica oleracea L.

boerenkool

TP/90/1 van 16.2.2011

Brassica oleracea L.

bloemkool

TP 45/2 van 11.3.2010

Brassica oleracea L.

broccoli

TP 151/2 van 21.3.2007

Brassica oleracea L.

spruitkool

TP 54/2 van 1.12.2005

Brassica oleracea L.

koolrabi

TP 65/1 van 25.3.2004

Brassica oleracea L.

savooiekool, wittekool en rodekool

TP 48/3 van 16.2.2011

Brassica rapa L.

paksoi

TP 105/1 van 13.3.2008

Capsicum annuum L.

paprika of Spaanse peper

TP 76/2 van 21.3.2007

Cichorium endivia L.

krulandijvie en andijvie

TP 118/3 van 19.3.2014

Cichorium intybus L.

cichorei voor de industrie

TP 172/2 van 1.12.2005

Cichorium intybus L.

witlof

TP 173/1 van 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

watermeloen

TP 142/2 van 19.3.2014

Cucumis melo L.

meloen

TP 104/2 van 21.3.2007

Cucumis sativus L.

komkommer en augurk

TP 61/2 van 13.3.2008

Cucurbita pepo L.

courgette

TP 119/1rev. van 19.3.2014

Cynara cardunculus L.

artisjok en kardoen

TP 184/2 van 27.2.2013

Daucus carota L.

wortel en voederwortel

TP 49/3 van 13.3.2008

Foeniculum vulgare Mill.

knolvenkel

TP 183/1 van 25.3.2004

Lactuca sativa L.

sla

TP 13/5 van 16.2.2011

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

peterselie

TP 136/1 van 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

pronkboon

TP 9/1 van 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

stamboon en stokboon

TP 12/4 van 27.2.2013

Pisum sativum L. (partim)

kreukzadige doperwt, rondzadige doperwt en peul

TP 7/2 van 11.3.2010

Raphanus sativus L.

radijs, rammenas

TP 64/2 van 27.2.2013

Solanum lycopersicum L.

tomaat

TP 44/4 rev. van 27.2.2013

Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.;

Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg

tomaatwortelstokken

TP 294/1 van 19.3.2014

Solanum melongena L.

aubergine

TP 117/1 van 13.3.2008

Spinacia oleracea L.

spinazie

TP 55/5 van 27.2.2013

Valerianella locusta (L.) Laterr.

veldsla

TP 75/2 van 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

tuinboon

TP Broadbean/1 van 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

suikermaïs en pofmaïs

TP 2/3 van 11.3.2010


De tekst van de protocollen is opgenomen op de website van het Communautair Bureau voor Plantenrassen (CBP) (www.cpvo.europa.eu).

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 14 oktober 2015 tot wijziging van bijlage I en II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007035762 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek sluiten betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek.

Brussel, 14 oktober 2015.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE

Bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 14 oktober 2015 tot wijziging van bijlage I en II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007035762 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek sluiten betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek Bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007035762 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek sluiten betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek Bijlage II. Lijst van gewassen die moeten voldoen aan de UPOV-testrichtsnoeren Deze bijlage voorziet in de gedeeltelijke omzetting van uitvoeringsrichtlijn 2014/105/EU van de Commissie van 4 december 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/90/EG en 2003/91/EG houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 7 van Richtlijn 2002/53/EG van de Raad, respectievelijk artikel 7 van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad, met betrekking tot de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouwgewassen en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek. 1° landbouwgewassen

wetenschappelijke benaming

gewone naam

UPOV-richtsnoer

Agrostis canina L. moerasstruisgras/kruipend struisgras

TG/30/6 van 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

gewoon struisgras

TG/30/6 van 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

hoog struisgras

TG/30/6 van 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

fioringras/wit struisgras

TG/30/6 van 12.10.1990

Arachis hypogaea L.

grondnoot/pinda

TG/93/4 van 9.4.2014

Beta vulgaris L.

voederbiet

TG/150/3 van 4.11.1994

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

koolraap

TG/89/6rev. van 4.4.2001 + 1.4.2009

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

raapzaad

TG/185/3 van 17.4.2002

Bromus catharticus Vahl

paardengras

TG/180/3 van 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

alaskadravik

TG/180/3 van 4.4.2001

Carthamus tinctorius L.

saffloer

TG/134/3 van 12.10.1990

Dactylis glomerata L.

kropaar

TG/31/8 van 17.4.2002

Festuca arundinacea Schreb.

rietzwenkgras

TG/39/8 van 17.4.2002

Festuca pratensis Huds.

beemdlangbloem

TG/39/8 van 17.4.2002

x Festulolium Asch. et Graebn.

hybriden die het gevolg zijn van de kruising van een soort van het geslacht Festuca met een soort van het geslacht Lolium

TG/243/1 van 9.4.2008

Glycine max (L.) Merr.

sojaboon

TG/80/6 van 1.4.1998

Gossypium spp.

katoen

TG/88/6 van 4.4.2001

Lotus corniculatus L

rolklaver

TP 193/1 van 9.4.2008

Lupinus albus L.

witte lupine

TG/66/4 van 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

blauwe lupine

TG/66/4 van 31.3.2004

Lupinus luteus L.

gele lupine

TG/66/4 van 31.3.2004

Medicago sativa L.

luzerne

TG/6/5 van 6.4.2005

Medicago x varia T. Martyn

bonte luzerne

TG/6/5 van 6.4.2005

Papaver somniferum L.

blauwmaanzaad

TG/166/4 van 9.4.2014

Phleum nodosum L.

klein timotheegras

TG/34/6 van 7.11.1984

Phleum pratense L.

timotheegras

TG/34/6 van 7.11.1984

Poa pratensis L.

veldbeemgras

TG/33/7 van 9.4.2014

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

bladrammenas

TG/178/3 van 4.4.2001

Sinapis alba L.

witte mosterd

TG/179/3 van 4.4.2001

Sorghum bicolor (L.) Moench

kafferkoren

TG/122/3 van 6.10.1989

Trifolium pratense L.

rode klaver

TG/5/7 van 4.4.2001

Trifolium repens L.

witte klaver

TG/38/7 van 9.4.2003

Vicia faba L.

paardenboon/veldboon

TG/8/6 van 17.4.2002

Vicia sativa L.

voederwikke

TG/32/7 van 20.3.2013


2° groentegewassen

wetenschappelijke benaming

gebruikelijke benaming

UPOV-richtsnoer

Beta vulgaris L. snijbiet

TG/106/4 van 31.3.2004

Brassica rapa L.

meiraap/stoppelknol

TG/37/10 van 4.4.2001

Cichorium intybus L.

bladcichorei

TG/154/3 van 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

pompoen

TG/155/4rev. van 28.3.2007 + 1.4.2009

Rheum rhabarbarum L.

rabarber

TG/62/6 van 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

schorseneer

TG/116/4 van 24.3.2010


De tekst van deze richtsnoeren is opgenomen op de website van de Internationale Unie tot bescherming van kweekproducten (UPOV) (www.upov.int).

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 14 oktober 2015 tot wijziging van bijlage I en II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 27/04/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007035762 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek sluiten betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek.

Brussel, 14 oktober 2015.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, J. SCHAUVLIEGE


begin


Publicatie : 2015-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^