Ministerieel Besluit van 14 september 2010
gepubliceerd op 30 september 2010
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het algemeen nood- en interventieplan van de Gouverneur van de provincie Namen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2010000531
pub.
30/09/2010
prom.
14/09/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


14 SEPTEMBER 2010. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het algemeen nood- en interventieplan van de Gouverneur van de provincie Namen


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op artikel 2ter van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2003;

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen;

Gelet op het algemeen nood- en interventieplan, voorgelegd door de Gouverneur van de provincie Namen, Besluit : Enig artikel. Het algemeen nood- en interventieplan van de Gouverneur van de provincie Namen, wordt goedgekeurd vanaf de inwerkingtreding van dit besluit.

Brussel, 14 september 2010.

Mevr. A. TURTELBOOM

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^