Ministerieel Besluit van 14 september 2010
gepubliceerd op 26 oktober 2010
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2010205443
pub.
26/10/2010
prom.
14/09/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


14 SEPTEMBER 2010. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap


De Minister van Cultuur, Media en Toerisme, Gelet op het sportdecreet van 19 april 2004, inzonderheid op de artikelen 35 en 36;

Gelet op het decreet van 3 mei 2004 tot bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van 3 juli 2009

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^