Ministerieel Besluit van 14 september 2016
gepubliceerd op 06 oktober 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de werkende en plaatsvervangende leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2016022377
pub.
06/10/2016
prom.
14/09/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016022377

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


14 SEPTEMBER 2016. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de voorzitter en de werkende en plaatsvervangende leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen


De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, artikel 10, § 1, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1983;

Gelet op de wet van 6 augustus 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 sluiten betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, artikel 49, gewijzigd bij de wet van 12 augustus 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, artikel 42, § 1, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 juni 1991 houdende oprichting, werking en statuut van het personeel van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 mei 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/05/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004022407 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende oprichting in het gebied van Sectorcomité XIII, van een Basisoverlegcomité voor de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen sluiten houdende oprichting in het gebied van Sectorcomité XIII, van een Basisoverlegcomité voor de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen;

Gelet op het voorstel van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, Besluit :

Artikel 1.De heer Laurent GUINOTTE, administrateur-generaal van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, wordt aangewezen als voorzitter van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van voornoemde instelling.

De heer Yves DEBRUYN, adviseur-generaal en tweetalig adjunct, wordt aangewezen als plaatsvervangend voorzitter van voornoemd Comité.

Art. 2.De afvaardiging van de overheid in het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, is als volgt samengesteld : Effectieve leden : De heer Yves DEBRUYN, adviseur-generaal en tweetalig adjunct;

De heer Yves SALMON, adviseur.

Plaatsvervangende leden : 1. Mevrouw Fabienne PREAT, adviseur;2. Mevrouw Marilyn DUCOURET, attaché.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 14 december 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031561 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van een ontwerper van bijzondere bestemmings-plannen type ministerieel besluit prom. 14/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031562 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van een ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen sluiten houdende aanwijzing van de voorzitter en de werkende en plaatsvervangende leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 5 juni 2008 en 18 februari 2014, wordt afgeschaft.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Gegeven te Brussel op 14 september 2016.

M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2016-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^