Ministerieel Besluit van 15 april 2018
gepubliceerd op 03 juli 2018
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van CENTRE D'ORIENTATION ET DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES NUMERIQUES VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018031316
pub.
03/07/2018
prom.
15/04/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031316

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


15 APRIL 2018. - Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van CENTRE D'ORIENTATION ET DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES NUMERIQUES VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid


De Minister van Tewerkstelling, Gelet op de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 12/01/2005 numac 2004031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2004-2005 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031588 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de personen die ertoe gemachtigd zijn de partijen te horen overeenkomstig artikel 81 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031589 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Distrigas type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031595 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Luminus sluiten tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 juli 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006009579 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een assessor van de Nederlandstalige afdeling van de Departementale Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 13/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006009580 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een plaatsvervangend lid van de Franstalige afdeling van de Departementale Stagecommissie bij de Federale Overheidsdienst Justitie sluiten houdende de erkenning van inschakelingsondernemingen of plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/04/2010 pub. 06/05/2010 numac 2010031223 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van "Centre d'Orientation et de Formation aux Technologies nouvelles" VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid sluiten houdende hernieuwing van de erkenning van CENTRE D'ORIENTATION ET DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES NUMERIQUES VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/04/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014031636 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van "Centre d'Orientation et de Formation aux Technologies Nouvelles" VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid sluiten houdende hernieuwing van de erkenning van CENTRE D'ORIENTATION ET DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES NUMERIQUES VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, zoals tot op heden gewijzigd, artikel 5, 24° ;

Gelet op het advies van het overlegplatform voor de sociale economie, gegeven op 26 maart 2018, Besluit :

Artikel 1.De erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk CENTRE D'ORIENTATION ET DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES NUMERIQUES als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid wordt hernieuwd, voor de activiteiten van bijscholing en opleiding digitale technologieën via beroeps-praktijk in het kader van een handelspost en in een logica van sociale economie.

Art. 2.Deze erkenning wordt verleend voor een termijn van vier jaar.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2018.

Brussel, 15 april 2018.

D. GOSUIN


begin


Publicatie : 2018-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^