Ministerieel Besluit van 15 december 1997
gepubliceerd op 29 januari 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten in strafzaken

bron
ministerie van justitie
numac
1997010097
pub.
29/01/1998
prom.
15/12/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


15 DECEMBER 1997. Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten in strafzaken


De Minister van Justitie, Gelet op het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, vastgesteld bij het koninklijk besluit van 28 december 1950, inzonderheid op de artikelen 114, 115 en 119, Besluit : Tot lid van de Commissie voor de gerechtskosten in strafzaken, zijn voor een termijn van één jaar, met ingang van 1 januari 1998 benoemd : De heren : Demeyer, Jean, ere-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde, voorzitter;

De Vriese, Jean, arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde, lid en plaatsvervangend voorzitter;

Derynck, Leo, advokaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, plaatsvervangend lid;

Francotte, Brigitte, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, plaatsvervangend lid;

Wyckaert, Pieter, eerste substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, plaatsvervangend lid;

Janssens, Jacqueline, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, plaatsvervangend lid;

Baret, Jozef, secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie, lid;

Mevr. Lauwers, Nicole, directeur-generaal bij het Ministerie van Justitie, plaatsververgand lid;

Adriaensen, Frans, ere-directeur bij het Ministerie van Justitie, plaatsvervangend lid;

De Rooms, Johannes, ere-bestuursdirecteur bij het Ministerie van Justitie, plaatsvervangend lid;

De Vos, Marcq, adviseur-generaal bij het Ministerie van Justitie, plaatsvervangend lid;

Van Wanzeele, Roger, adviseur bij het Ministerie van Justitie, plaatsvervangend lid;

Mej. Verschueren, Anne-Marie, auditeur bij het Ministerie van Financiën, lid;

Jacobs, Alexis, adjunct-auditeur bij de administratie van de B.T.W., der registratie en domeinen, plaatsvervangend lid;

Vannnieuwenborgh, Louis, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Justitie, secretaris;

Mevr. Parente, Nicole, wnd. bestuurschef bij het Ministerie van Justitie, plaatsvervangend secretaris;

Mevr. Thilmany, Anne, bestuursassistent bij het Ministerie van Justitie, plaatsvervangend secretaris.

Leden deskundigen : Geneesheren : Meersseman, Fernand, lid;

Brahy, Georges, plaatsvervangend lid;

Pastijn, Marc, plaatsvervangend lid;

Van Den Oever, R., plaatsvervangend lid;

Bonbled, Frédéric, plaatsvervangend lid.

Biologie : Mevr. Hoste, Bernadette, lid.

Rekenplichtigen : De Bruyn, John, lid;

Gyselinx, Jean, plaatsvervangend lid;

Kahn, G., plaatsvervangend lid;

Van Putten, Hendrikus, plaatsvervangend lid.

Deskundigen in brand en verkeersongevallen : Verplancke, Gerard, lid;

Beel, Willy, plaatsvervangend lid;

Cruysmans, Bernard, plaatsvervangend lid;

Danguy, Louis, membre suppléant;

Geysen, Willy, plaatsvervangend lid;

Henricot, Jean-Marie, plaatsvervangend lid;

Queriat, Jean, plaatsvervangend lid;

Villers, Claude, plaatsvervangend lid.

Deskundigen in geschriften : Stevens, Emmanuel, lid.

Scheikundigen : Daenens, Paul, lid;

Noirfalise, Alfred, plaatsvervangend lid.

Deskundigen in ballistiek : Demanet, Fernand, lid;

Hoet, Jozef, plaatsvervangend lid;

Deskundigen in informatica : Govaerts, René, lid;

Thiry, Paul, plaatsvervangend lid.

Brussel, 15 december 1997.

S. DE CLERCK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^