Ministerieel Besluit van 15 december 1997
gepubliceerd op 14 februari 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 januari 1997 tot aanduiding van de ambtenaren, belast met het secretariaat van de Overlegstructuur tussen ziekenhuisbeheerders, geneesheren en verzekeringsinstellingen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022950
pub.
14/02/1998
prom.
15/12/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


15 DECEMBER 1997. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 januari 1997 tot aanduiding van de ambtenaren, belast met het secretariaat van de Overlegstructuur tussen ziekenhuisbeheerders, geneesheren en verzekeringsinstellingen


De Minister van Sociale Zaken, De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, Gelet op de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, in het bijzonder artikel 162, Besluiten : Enig artikel. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 3 januari 1997 tot aanduiding van de ambtenaren, belast met het secretariaat van de Overlegstructuur tussen ziekenhuisbeheerders, geneesheren en verzekeringsinstellingen, wordt punt 2° vervangen als volgt : « 2° de heer Maes, A., adviseur-generaal bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. » Brussel, 15 december 1997.

De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, M. COLLA

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^