Ministerieel Besluit van 15 december 1997
gepubliceerd op 28 februari 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 1996 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties, die de adviescommissie voor de erkenning van uitzendbureau

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1998027100
pub.
28/02/1998
prom.
15/12/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 DECEMBER 1997. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 1996 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties, die de adviescommissie voor de erkenning van uitzendbureaus vormen


De Minister van Begroting en Financiën, Tewerkstelling en Vorming, Gelet op het decreet van 27 juni 1991 betreffende de erkenning van uitzendbureaus, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 6 september 1991 houdende uitvoering van de artikelen 2 en 15 van het decreet van 27 juni 1991 betreffende de erkenning van uitzendbureaus, inzonderheid op de artikelen 2 en 5;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 mei 1996 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties, die de Adviescommissie voor de erkenning van uitzendbureaus vormen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 28 mei 1997 en 20 juni 1997;

Overwegende dat de heer Alain Lesage, plaatsvervangend lid van de Adviescommissie voor de erkenning van uitzendbureaus, ontslagnemend is;

Overwegende dat de representatieve werkgeversorganisaties de heer Stéphane Waha hebben voorgedragen ter vervanging van de heer Alain Lesage, overeenkomstig de artikelen 2 en 5 van bovenvermeld besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 6 september 1991, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, 2°, vierde streepje, van het ministerieel besluit van 21 mei 1996 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties, die de Adviescommissie voor de erkenning van uitzendbureaus vormen, wordt als volgt vervangen : « De heer Stéphane Waha, adviseur bij de afdeling Economie, "Union wallonne des Entreprises", chemin du Stockoy 1-3, 1300 Wavre."

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 26 november 1997.

Namen, 15 december 1997.

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^