Ministerieel Besluit van 15 december 1997
gepubliceerd op 22 januari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

bron
ministerie van justitie
numac
2002009007
pub.
22/01/2002
prom.
15/12/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 DECEMBER 1997. - Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (1)


De Minister van Justitie, Gelet op artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende hat auteursrecht en de naburige rechten;

Overwegende dat krachtens voornoemd artikel 74, de door de beheersvennootschappen van rechten aangewezen personen, gemachtigd worden, over te gaan tot de vaststelling, tot het tegendeel bewezen is, van een opvoering, uitvoering, reproductie of enig andere exploitatie, alsook van een onjuiste verklaring over de opgevoerde, uitgevoerde of gereproduceerde werken of over de ontvangsten;

Overwegende dat, in toepassing van artikel 74, de door de beheersvennootschappen van rechten aangewezen personen erkend moeten worden door de Minister die bevoegd is voor het auteursrecht;

Overwegende dat de in dit besluit vermelde personen beschikken over de vereiste professionele betrouwbaarheid en ervaring om de vaststellingen voorzien bij artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, te verrichten, Besluit :

Artikel 1.Worden in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten voor de beheersvennootschap van de rechten « Multimedia Maatschappij van de Auteurs van de Visuele Kunsten (SOFAM) » erkend : - Mevr. Myriam Wauters, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem; - Mevr. Martine Van Tomme, wonende te 2590 Berlaar.

Art. 2.Artikel 1, 2° van het ministerieel besluit van 9 april 1996Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/04/1996 pub. 22/01/2002 numac 2002009006 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten sluiten besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten wordt geschrapt.

Brussel, 15 december 1997.

S. DE CLERCK _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (Belgisch Staatsblad van 27 juli 1994, err.Belgisch Staatsblad van 22 november 1994) gewijzigd bij de wet van 3 april 1995 (Belgisch Staatsblad van 29 april 1995).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^