Ministerieel Besluit van 15 december 2003
gepubliceerd op 29 december 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 63 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2003011613
pub.
29/12/2003
prom.
15/12/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


15 DECEMBER 2003. - Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel 63 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, inzonderheid op artikel 60, gewijzigd bij de wet van 12 juni 2001, en op artikel 63;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden, inzake uitvindingsoctrooien, inzonderheid op artikel 20, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 september 1994;

Gelet op het met redenen omklede advies van de Commissie, gegeven op 22 oktober 2003, Besluit : Enig artikel . Wordt ingeschreven in het register van erkend gemachtigden, de persoon wiens naam hierna volgt : Carol Vandeputte en Marc Lerho.

Brussel, 15 december 2003.

Mevr. F. MOERMAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^