Ministerieel Besluit van 15 februari 2001
gepubliceerd op 23 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot goedkeuring van wijzigingen van de statuten van EASDAQ N.V.

bron
ministerie van financien
numac
2001003108
pub.
23/02/2001
prom.
15/02/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 FEBRUARI 2001. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van wijzigingen van de statuten van EASDAQ N.V.


De Minister van Financiën, Gelet op de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, inzonderheid artikel 31;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 juni 1996 houdende de erkenning van EASDAQ, inzonderheid artikel 3, gewijzigd door artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 december 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 31 mei 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/05/2000 pub. 21/06/2000 numac 2000003366 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de statuten van Easdaq N.V. sluiten tot goedkeuring van de statuten van EASDAQ N.V., Besluit :

Artikel 1.De wijzigingen aan de statuten van EASDAQ N.V., zoals beslist na overleg in de algemene vergadering van 9 februari 2001 en zoals vermeld in artikelen 2 en 3 van dit besluit, worden opgeheven.

Art. 2.Artikel 5 van de bijlage aan het ministerieel besluit van 31 mei 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/05/2000 pub. 21/06/2000 numac 2000003366 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de statuten van Easdaq N.V. sluiten tot goedkeuring van de statuten van EASDAQ N.V. wordt vervangen door de volgende tekst : « Het geplaatste kapitaal bedraagt eenentwintig miljoen zevenenvijftigduizend vierhonderd tweeënzestig komma nul drie (21 057 462,03) euro.

Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door honderddrieënzestigduizend vierhonderd zestig (163 460) aandelen, die elk één/ honderddrieënzestigduizend vierhonderd zestigste (1/163 460e) van het kapitaal vertegenwoordigen. »

Art. 3.Artikel 32, laatste paragraaf, van de bijlage aan het ministerieel besluit van 31 mei 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/05/2000 pub. 21/06/2000 numac 2000003366 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de statuten van Easdaq N.V. sluiten tot goedkeuring van de statuten van EASDAQ N.V. wordt afgeschaft.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking op 9 februari 2001.

Brussel, 15 februari 2001.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^