Ministerieel Besluit van 15 februari 2021
gepubliceerd op 23 februari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van veertien vennootschappen als landbouwonderneming

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2021020427
pub.
23/02/2021
prom.
15/02/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021020427

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


15 FEBRUARI 2021. - Ministerieel besluit tot erkenning van veertien vennootschappen als landbouwonderneming


De Minister van Economie, Gelet op het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 8:2;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019030678 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming sluiten tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming, artikel 2, § 1, Besluit :

Artikel 1.Worden erkend als landbouwonderneming voor onbepaalde duur, met ingang van 1 januari 2021, de volgende vennootschappen: VAN GOIDSENHOVEN CommV Ondernemingsnummer: 0759.989.555 AGRI VDN CommV Ondernemingsnummer: 0760.466.043

Art. 2.Worden erkend als landbouwonderneming voor onbepaalde duur met ingang van 1 februari 2021, de volgende vennootschappen: KLAVERHOF CommV Ondernemingsnummer: 0760.752.291 DE BORMTEHOEVE CommV Ondernemingsnummer: 0760.786.143 HECHT CommV Ondernemingsnummer: 0760.886.806 FERME DU ZIXHE, ENTREPRISE AGRICOLE SRL Ondernemingsnummer: 0757.899.008 DEBOEL CommV Ondernemingsnummer: 0761.391.206 SAGRIC BV Ondernemingsnummer: 0755.358.992 LEBLON FRANCIS SRL Ondernemingsnummer: 0729.762.276 HEREIJGERS CommV Ondernemingsnummer: 0761.550.364 AGRI VAN CUTSEM CommV Ondernemingsnummer: 0761.468.410 FRUYTIER CommV Ondernemingsnummer 0762.565.894 NYS-AGRI CommV Ondernemingsnummer: 0762.446.823

Art. 3.Wordt erkend als landbouwonderneming voor onbepaalde duur met ingang van 1 maart 2021, de volgende vennootschap: MAURICE VAN DE PUTTE BV Numéro d'entreprise/Ondernemingsnummer: 0438.591.834

Art. 4.De erkenningen vermeld in de artikelen 1, 2 en 3 blijven geldig voor zover de bedoelde vennootschappen niet het voorwerp zijn van een intrekking van de erkenning als landbouwonderneming overeenkomstig het artikel 5 van het koninklijk besluit van 28 juni 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/06/2019 pub. 11/07/2019 numac 2019030678 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming sluiten tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming.

Brussel, 15 februari 2021.

P.-Y. DERMAGNE


begin


Publicatie : 2021-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^