Ministerieel Besluit van 15 februari 2021
gepubliceerd op 23 februari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2021020429
pub.
23/02/2021
prom.
15/02/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021020429

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


15 FEBRUARI 2021. - Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor Coöperatie, het Sociaal Ondernemerschap en de Landbouwonderneming, artikel 5, vervangen bij de wet van 12 juli 2013 en gewijzigd bij de wet van 23 maart 2019;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen, artikel 5, vervangen bij het koninklijk besluit van 4 mei 2016, Besluit :

Artikel 1.Wordt erkend voor onbepaalde duur, met ingang van 1 januari 2021, de volgende coöperatieve vennootschap: COPPER & LIGHT CV Ondernemingsnummer: 0759.570.970

Art. 2.Worden erkend voor onbepaalde duur, met ingang van 1 februari 2021, de volgende coöperatieve vennootschappen: BRASSERIE DU BORINAGE SC Ondernemingsnummer: 0744.940.402 MISS MIYAGI FONDS CV Numéro d'entreprise/Ondernemingsnummer: 0760.317.177

Art. 3.Wordt erkend voor onbepaalde duur, met ingang van 1 maart 2021, de volgende coöperatieve vennootschap: CIRCULACOOP SC Numéro d'entreprise/Ondernemingsnummer: 0756.850.418

Art. 4.De erkenningen in de artikelen 1, 2 en 3 blijven geldig voor zover de bedoelde coöperatieve vennootschappen niet het voorwerp zijn van een schrapping overeenkomstig het artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen.

Brussel, 15 februari 2021.

P.-Y. DERMAGNE


begin


Publicatie : 2021-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^