Ministerieel Besluit van 15 januari 2015
gepubliceerd op 27 februari 2015
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan "Circuit de Spa - Francorchamps" van de Gouverneur van de provincie Luik

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2015000105
pub.
27/02/2015
prom.
15/01/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


15 JANUARI 2015. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) "Circuit de Spa - Francorchamps" van de Gouverneur van de provincie Luik


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op artikel 2ter van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2003;

Gelet op de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid type wet prom. 15/05/2007 pub. 25/06/2008 numac 2008000526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2006 pub. 15/03/2006 numac 2006000192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de nood- en interventieplannen sluiten betreffende de nood- en interventieplannen;

Overwegende het BNIP Circuit de Spa - Francorchamps, voorgelegd door de Gouverneur van de provincie Luik, Besluit : Enig artikel. Het BNIP "Circuit de Spa - Francorchamps" van de Gouverneur van de provincie Luik wordt goedgekeurd vanaf de inwerkingtreding van dit besluit.

Brussel, 15 januari 2015.

J. JAMBON

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^