Ministerieel Besluit van 15 juli 2008
gepubliceerd op 05 augustus 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de rijwielactiviteiten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2008011329
pub.
05/08/2008
prom.
15/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


15 JULI 2008. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de rijwielactiviteiten


De Minister van K.M.O's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, Gelet op de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, artikel 8;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten met betrekking tot fietsen en motorvoertuigen, artikel 10;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 februari 2007 betreffende

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^