Ministerieel Besluit van 15 juli 2008
gepubliceerd op 22 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 1999 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het vervoer

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2008013077
pub.
22/03/2011
prom.
15/07/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JULI 2008. - Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/09/1999 pub. 28/10/1999 numac 1999012635 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor het vervoer type ministerieel besluit prom. 29/09/1999 pub. 20/11/1999 numac 1999012669 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor de scheikundige nijverheid sluiten tot oprichting van het Paritair leercomité voor het vervoer (1)


De Voorzitter van het Directiecomité, Gelet op de wet van 19 juli 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst, inzonderheid op artikel 49, § 3, vervangen bij de wet van 6 mei 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 juli 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998012606 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende de nadere regelen met betrekking tot de samenstelling en de werkwijze van de paritaire leercomités, het paritair leercomité van de Nationale Arbeidsraad en de paritaire sub-leercomités type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 13/08/1998 numac 1998012559 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 januari 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 13/08/1998 numac 1998012555 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 januari 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998003315 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 1 van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 1998 (1) sluiten houdende de nadere regelen met betrekking tot de samenstelling en de werkwijze van de paritaire leercomités, het paritair leercomité van de Nationale Arbeidsraad en de paritaire sub-leercomités, inzonderheid op de artikelen 5 en 6;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004200102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende delegatievan bevoegdheden sluiten houdende delegatie van bevoegdheden, inzonderheid op artikel 4bis, ingevoegd bij ministerieel besluit van 30 januari 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/01/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008012250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2004 houdende delegatie van bevoegdheden sluiten;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/09/1999 pub. 28/10/1999 numac 1999012635 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor het vervoer type ministerieel besluit prom. 29/09/1999 pub. 20/11/1999 numac 1999012669 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor de scheikundige nijverheid sluiten tot oprichting van het Paritair leercomité voor het vervoer, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 13 januari 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/01/2006 pub. 26/01/2006 numac 2005012794 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 1999 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het vervoer sluiten;

Gelet op de voordracht van de betrokken, in het Paritair comité voor het vervoer en in zijn Paritair leercomité vertegenwoordigde organisatie, met name de Belgische Transportarbeidersbond, Besluit :

Artikel 1.Mevr. DE ROECK, Véronique, te 9120 Melsele, wordt, als vertegenwoordiger van de werknemers, meer bepaald van de Belgische Transportarbeidersbond, benoemd tot gewoon lid van het Paritair leercomité voor het vervoer, ter vervanging van de Mevr. CRAEYE, Annemie, te 8420 De Haan, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 2 mei 2008.

Brussel, 15 juli 2008.

P.-P. MAETER _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 19 juli 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 augustus 1983; Wet van 6 mei 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Wet tot wijziging van de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst sluiten, Belgisch Staatsblad van 29 mei 1998;

Koninklijk besluit van 5 juli 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 20/08/1998 numac 1998012606 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende de nadere regelen met betrekking tot de samenstelling en de werkwijze van de paritaire leercomités, het paritair leercomité van de Nationale Arbeidsraad en de paritaire sub-leercomités type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 13/08/1998 numac 1998012559 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 januari 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 13/08/1998 numac 1998012555 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 januari 1998, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst type koninklijk besluit prom. 05/07/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998003315 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 1 van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 1998 (1) sluiten, Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1998;

Ministerieel besluit van 29 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/09/1999 pub. 28/10/1999 numac 1999012635 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor het vervoer type ministerieel besluit prom. 29/09/1999 pub. 20/11/1999 numac 1999012669 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor de scheikundige nijverheid sluiten, Belgisch Staatsblad van 28 oktober 1999;

Ministerieel besluit van 9 januari 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/01/2004 pub. 30/01/2004 numac 2004200102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende delegatievan bevoegdheden sluiten, Belgisch Staatsblad van 30 januari 2004;

Ministerieel besluit van 13 januari 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/01/2006 pub. 26/01/2006 numac 2005012794 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 1999 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het vervoer sluiten, Belgisch Staatsblad van 26 januari 2006;

Ministerieel besluit van 30 januari 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/01/2008 pub. 04/03/2008 numac 2008012250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2004 houdende delegatie van bevoegdheden sluiten, Belgisch Staatsblad van 4 maart 2008.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^