Ministerieel Besluit van 15 juni 2010
gepubliceerd op 30 juni 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2010014145
pub.
30/06/2010
prom.
15/06/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JUNI 2010. - Ministerieel besluit tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen


De Staatssecretaris voor Mobiliteit, Gelet op artikel 1 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968 gewijzigd bij de wetten van 21 juni 1985, 5 augustus 2003 en 20 juli 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen, Besluit :

Artikel 1.De bevoegdheidsdelegatie voor het geven van vergunningen voor uitzonderlijke voertuigen, bedoeld in artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen, wordt toegekend aan de ambtenaren, dossierverantwoordelijken die minstens de titel hebben van attaché van de Dienst Uitzonderlijk Vervoer, Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Art. 2.De bevoegdheidsdelegatie die overeenkomstig artikel 1 wordt toegekend, wordt eveneens toegekend aan de hiërarchische oversten van de met deze machtiging beklede ambtenaar.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 25 november 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/11/2008 pub. 11/12/2008 numac 2008014348 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van artikel 48.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg sluiten tot toekenning van de bevoegdheidsdelegaties voor de toepassing van artikel 48.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2010.

Brussel, 15 juni 2010.

E. SCHOUPPE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^