Ministerieel Besluit van 15 juni 2010
gepubliceerd op 09 september 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2010 tot aanwijzing van een arts belast met de controles in de door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen en psycho-medisch-sociale ce

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2010204563
pub.
09/09/2010
prom.
15/06/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JUNI 2010. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010202288 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van een arts belast met de uitvoering van de controles in de door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen en psycho-medisch-sociale centra sluiten tot aanwijzing van een arts belast met de controles in de door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen en psycho-medisch-sociale centra


De Minister van Onderwijs, Opleiding en Werkgelegenheid, Gelet op het decreet van 5 februari 1996 betreffende de controle van de afwezigheden wegens ziekte voor de personeelsleden van de door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen en PMS-Centra, artikel 3, vervangen bij het decreet van 29 juni 1998;

Gelet op het besluit van de Regering van 3 juli 2009 houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de Ministers;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010202288 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van een arts belast met de uitvoering van de controles in de door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen en psycho-medisch-sociale centra sluiten tot aanwijzing van een arts belast met de controles in de door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen en psycho-medisch-sociale centra;

Besluit :

Artikel 1.In het ministerieel besluit van 30 maart 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010202288 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van een arts belast met de uitvoering van de controles in de door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen en psycho-medisch-sociale centra sluiten tot aanwijzing van een arts belast met de controles in de door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen en psycho-medisch-sociale centra wordt een artikel 1.1. ingevoegd, luidende : "Art. 1.1. - Wordt aangewezen als plaatsvervangende arts belast met de controles in de door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinrichtingen en psycho-medisch-sociale centra : Mevr. Anja Heinrichs, doctor in de geneeskunde".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.

Eupen, 15 juni 2010.

De Minister van Onderwijs, Opleiding en Werkgelegenheid, Oliver PAASCH

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^