Ministerieel Besluit van 15 juni 2010
gepubliceerd op 13 september 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende verlenging, met terugwerkende kracht op 1 juni 2005, van de erkenning van het O.C.M.W. Kelmis als instelling voor schuldbemiddeling

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2010204564
pub.
13/09/2010
prom.
15/06/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

15 JUNI 2010. - Ministerieel besluit houdende verlenging, met terugwerkende kracht op 1 juni 2005, van de erkenning van het O.C.M.W. Kelmis als instelling voor schuldbemiddeling


De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden Gelet op het decreet van 29 april 1996 betreffende de schuldbemiddeling en de afbetaling van schulden, artikelen 3 à 6;

Gelet op het besluit van de Regering van 3 juli 2009 houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de Ministers;

Besluit :

Artikel 1.De erkenning van het O.C.M.W. Kelmis als instelling voor schuldbemiddeling wordt voor 6 jaar verlengd.

Art. 2.Voorliggend besluit geldt van 1 juni 2005 tot en met 31 mei 2011.

Eupen, 15 juni 2010.

H. MOLLERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^