Ministerieel Besluit van 15 maart 2016
gepubliceerd op 01 april 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2016002013
pub.
01/04/2016
prom.
15/03/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016002013

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


15 MAART 2016. - Ministerieel besluit houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+


De Minister belast met Ambtenarenzaken, Gelet op de programmawet van 30 december 2001Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 bron ministerie van financien Programmawet sluiten, inzonderheid op artikel 103;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 september 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 20/09/2002 pub. 09/10/2002 numac 2002002268 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot vaststelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het Beheerscomité van FED+ sluiten tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het Beheerscomité van FED+, inzonderheid op hoofdstuk I;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 juni 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/06/2010 pub. 19/07/2010 numac 2010002049 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+ sluiten houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 februari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/02/2015 pub. 05/03/2015 numac 2015002001 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+ sluiten houdende aanstelling of erkenning van de leden van het Beheerscomité van FED+, Besluit :

Artikel 1.Mevr. Silvana Bossio wordt aangewezen door het ACV Openbare Diensten als lid van het Beheerscomité van FED+.

Art. 2.Er wordt een einde gesteld aan de aanwijzing van de heer Jean-Paul Devos als lid van het Beheerscomité van FED+.

Art. 3.Dit artikel treedt in werking op 1 april 2016.

Brussel, 15 maart 2016.

De Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, St. VANDEPUT


begin


Publicatie : 2016-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^