Ministerieel Besluit van 15 maart 2019
gepubliceerd op 24 april 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot bepaling van het maximale aantal subsidiabele uren aan de nieuwe erkende diensten voor oppashulp voor het werkjaar 2019

bron
vlaamse overheid
numac
2019011948
pub.
24/04/2019
prom.
15/03/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019011948

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


15 MAART 2019. - Ministerieel besluit tot bepaling van het maximale aantal subsidiabele uren aan de nieuwe erkende diensten voor oppashulp voor het werkjaar 2019


DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het Woonzorg decreet van 13 maart 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 13/03/2009 pub. 14/05/2009 numac 2009202091 bron vlaamse overheid Woonzorgdecreet sluiten, artikel 60;

Gelet op het decreet van 21 december 2018Relevante gevonden documenten type decreet prom. 21/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015651 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type decreet prom. 21/12/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015650 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019, begrotingsartikel GE0-1GHD2TG-WT, basisallocatie GD329;

Gelet op bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 17/12/2009 numac 2009036117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers sluiten betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, artikel 6;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014036478 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014, 27 februari 2015, 13 maart 2015, 3 juli 2015, 2 oktober 2015, 4 december 2015, 18 december 2015, 18 maart 2016, 29 april 2016, 4 mei 2016, 15 juli 2016, 14 oktober 2016, 5 mei 2017, 16 juni 2017, 27 oktober 2017, 22 december 2017, 19 januari 2018, 23 maart 2018, 20 april 2018, 21 september 2018, 19 oktober 2018, 7 december 2018, 31 december 2018, 9 januari 2019 en 6 februari 2019;

Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van 7 maart 2019 houdende de erkenning van de dienst voor oppashulp van vzw De Overmolen;

Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van 7 maart 2019 houdende de erkenning van de dienst voor oppashulp van CHRISTELIJKE MUTUALITEIT SINT-MICHIELSBOND;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 februari 2019, Besluit :

Artikel 1.Aan de onderstaande nieuwe erkende diensten voor oppashulp wordt voor het jaar 2019, het eerste jaar waarin die diensten voor subsidiëring in aanmerking komen, een urencontingent toegekend van 7.000 uur vrijwilligersoppas. Het urencontingent geldt voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

Initiatiefnemer

Dienst voor oppashulp

Erkenningsnummer

Gemeente

Urencontingent 2019

vzw De Overmolen, Cellebroersstraat 16 in 1000 Brussel

Kompanie@Home, Cellebroersstraat 16 in 1000 Brussel

OPP669

Brussel

7.000

CHRISTELIJKE MUTUALITEIT SINT-MICHIELSBOND, Nolet de Brauwerestraat 19 in 1800 Vilvoorde

CM Sint-Michielsbond, Haachtsesteenweg 1805 in 1130 Brussel

OPP670

Brussel

7.000


Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Brussel, 15 maart 2019.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN


begin


Publicatie : 2019-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^