Ministerieel Besluit van 15 mei 2001
gepubliceerd op 02 juni 2001

Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het verslag bedoeld in artikel 508/6, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek

bron
ministerie van justitie
numac
2001009242
pub.
02/06/2001
prom.
15/05/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


15 MEI 2001. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van het verslag bedoeld in artikel 508/6, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek


De Minister van Justitie, Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid op artikel 508/6, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 23 november 1998 betreffende de juridische bijstand;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010233 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende de verslagen bedoeld in de artikelen 508/6, eerste lid, en 508/11, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek en inzake de controle bedoeld in artikel 508/19, § 2, van het sluiten tot vaststelling van de nadere regels betreffende de verslagen bedoeld in de artikelen 508/6, eerste lid, en 508/11, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek en inzake de controle bedoeld in

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^