Ministerieel Besluit van 15 mei 2001
gepubliceerd op 29 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissies voor de zeevisserijvaart

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2001014100
pub.
29/06/2001
prom.
15/05/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR


15 MEI 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissies voor de zeevisserijvaart


Bestuur van Maritieme Zaken en Scheepvaart

De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Gelet op de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid der schepen, inzonderheid op artikel 4, eerste lid, 1°, f);

Gelet op het koninklijk besluit van 12 juni 1996 betreffende de brevetten, certificaten, getuigschriften en dienstbewijzen die vereist zijn voor de zeevisserijvaart, inzonderheid op artikel 8, § 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 november 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/11/2000 pub. 24/11/2000 numac 2000014262 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissies voor de zeevisserijvaart sluiten houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissies voor de zeevaartvisserij, Besluit : Enig artikel. Worden benoemd met ingang van 16 juni 2001 tot leden van de examencommissie voor stafpersoneel van de zeevisserij, afdeling machines : De heer E. Utterwulghe, expert van de zeevisserij, ter vervanging van de heer E. Maesen;

De heer N. Hennaert, expert van de zeevisserij, ter vervanging van de heer J. Vermote.

Brussel, 15 mei 2001.

I. DURANT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^