Ministerieel Besluit van 15 mei 2014
gepubliceerd op 19 september 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van het centrum voor tweede lezing binnen het Referentiecentrum voor opsporing van kanker in de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029475
pub.
19/09/2014
prom.
15/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


15 MEI 2014. - Ministerieel besluit tot erkenning van het centrum voor tweede lezing binnen het Referentiecentrum voor opsporing van kanker in de Franse Gemeenschap


De Minister van Gezondheid van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 14 juli 1997Relevante gevonden documenten type decreet prom. 14/07/1997 pub. 14/01/1998 numac 1997029373 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende toestemming in het Akkoord tussen de Regering van de Franse Gemeenschap van België en de Regering van de Republiek Bolivia, ondertekend in Brussel op 11 oktober 1995 sluiten houdende organisatie van de gezondheidspromotie in de Franse Gemeenschap, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juli 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008029542 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het programma voor borstkankeropsporing door middel van digitale mammografie in de Franse Gemeenschap sluiten betreffende de programma's voor opsporing van kankers in de Franse Gemeenschap, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 mei 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009029388 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het protocol voor het plan voor de opsporing van colorectale kanker in de Franse Gemeenschap sluiten tot bepaling van het protocol voor het plan voor de opsporing van colorectale kanker in de Franse Gemeenschap;

Gelet op het ministerieel besluit van de Franse Gemeenschap van 30 mei 2011 tot erkenning van het "Gemeenschappelijk Referentiecentrum voor opsporing van kanker" voor de periode van 1 juli 2011 tot 30 juni 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 april 2014;

Gelet op het advies van de Adviescommissie voor opsporing van borstkanker, gegeven op 17 maart 2014;

Gelet op de aanvraag van het « Gemeenschappelijk Referentiecentrum voor opsporing van kanker » om erkend te worden als Centrum voor tweede lezing in het kader van het programma voor opsporing van borstkanker, ingediend op 30 december 2013 overeenkomstig de bepalingen van Titel V van het bovenvermelde besluit van 11 juli 2008;

Overwegende dat de erkenningsvoorwaarden opgenomen in de artikelen 12, 21, 21/1, 49, 58 en 59 van het bovenvermelde besluit van 11 juli 2008 vervuld worden, Besluit : Enig artikel. De VZW « Centre Communautaire de Référence pour le dépistage des cancers » (Gemeenschappelijk Referentiecentrum voor opsporing van kanker" wordt erkend als Centrum voor tweede lezing in het kader van het programma voor opsporing van kanker binnen de Franse Gemeenschap voor een periode van vijf jaar met ingang van 1 juli 2014.

Brussel, 15 mei 2014.

Mevr. F. LAANAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^