Ministerieel Besluit van 15 oktober 2013
gepubliceerd op 07 november 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeur Medische Hulpverlening

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024381
pub.
07/11/2013
prom.
15/10/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


15 OKTOBER 2013. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeur Medische Hulpverlening


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, artikel 1, derde lid, vervangen bij de wet van 22 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, artikel 37bis, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 februari 2007 tot bepaling van de functie van directeur Medische Hulpverlening en

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^