Ministerieel Besluit van 15 september 1997
gepubliceerd op 04 november 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het standaardteken van de « Association des Amis de St Jacques de Compostelle a.s.b.l. »

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1997027559
pub.
04/11/1997
prom.
15/09/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


15 SEPTEMBER 1997. Ministerieel besluit tot goedkeuring van het standaardteken van de « Association des Amis de St Jacques de Compostelle a.s.b.l. »


De Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw;

Gelet op de wet van 19 december 1854 houdende het Boswetboek, gewijzigd bij het decreet van 16 februari 1995, inzonderheid op de artikelen 196 tot 198;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 29 februari 1996 tot uitvoering van de artikelen 186bis, 188, 193, 194, 196 en 197 van Titel XIV van de wet van 19 december 1854 houdende het Boswetboek, inzonderheid op artikel 17, § 2, tweede lid;

Overwegende dat de routes van de paden naar Santiago de Compostela deel uitmaken van een grensoverschrijdend net dat zich in Frankrijk en Duitsland uitstrekt;

Overwegende dat het gebruikte teken, in de vorm van een rood/witte zeshoek met in het midden een schelp, wijst op een voormalig pad naar Santiago de Compostela dat reeds herkend is door de gebruikers, en dat het voorkomt in alle dragers voor de bevordering van deze paden : op de borden langs de paden, in folders, op kaarten en in topografische gidsen;

Overwegende dat het rood en het wit de identificatiekleuren zijn van de G.R.-paden die aangegeven worden door voormelde dragers en waarvan ook de paden naar Santiago de Compostela deel uitmaken;

Overwegende dat het standaardteken moet worden gebruikt in het kader van het harmonisatiebeleid van de markeringsmethodes, aangezien de internationalisering van de voetpaden een meer coherente en homogene markering vordert;

Overwegende dat de « Association des Amis de St Jacques de Compostelle a.s.b.l. », die door het « Commissariat général au Tourisme (Commissariaat-generaal voor Toerisme) » erkend is, bewezen heeft dat ze kan zorgen voor de aanleg en het onderhoud van alle paden naar Santiago de Compostela op het Waalse grondgebied, Besluit : Enig artikel. Het bij dit besluit gevoegde standaardteken mag alleen in het Waalse Gewest gebruikt worden voor de markering van de route van een niet-gelokaliseerd voormalig pad naar Santiago de Compostela.

Brussel, 15 september 1997.

G. LUTGEN Bijlage 1 Voorstelling van het teken « St Jacques de Compostelle » Het teken « St Jacques de Compostelle » is herkenbaar aan een rode schelp in een witte zeshoek met een rode rand aan de bovenzijde.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 15 september 1997 tot goedkeuring van het standaardteken van de « Association des Amis de St Jacques de Compostelle a.s.b.l. ».

De Minister van Leefmilieu, Natuurlijke Hulpbronnen en Landbouw, G. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^