Ministerieel Besluit van 16 april 1999
gepubliceerd op 15 september 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor het centrum van chronische nierinsufficiëntie

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999022401
pub.
15/09/1999
prom.
16/04/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


16 APRIL 1999. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor het centrum van chronische nierinsufficiëntie


De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen en de Minister van sociale Zaken, Gelet op de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, inzonderheid op artikel 15, gewijzigd door de wet van 29 april 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 februari 1999 betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen, inzonderheid artikel 6, § 1;

Besluiten : Enig artikel. Het aantal geneesheren van het College van geneesheren belast met de externe toetsing van de kwaliteit van de medische activiteit van het centrum voor chronische nierinsufficiënte wordt vastgesteld op 12.

Brussel, 16 april 1999.

De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, M. COLLA De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^