Ministerieel Besluit van 16 april 2014
gepubliceerd op 30 april 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO Allnex Belgium van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000331
pub.
30/04/2014
prom.
16/04/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


16 APRIL 2014. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) SEVESO Allnex Belgium van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op artikel 2ter van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2003;

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen;

Overwegende het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, waaraan instemming is verleend bij de wet van 22 mei 2001;

Overwegende het ministerieel besluit van 20 juni 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/06/2008 pub. 27/08/2008 numac 2008000700 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria waarmee door de exploitant moet rekening gehouden worden bij het afbakenen van het gebied dat door een zwaar ongeval zou kunnen worden getroffen sluiten tot vaststelling van de criteria waarmee door de exploitant moet rekening gehouden worden bij het afbakenen van het gebied dat door een zwaar ongeval zou kunnen worden getroffen;

Overwegende het BNIP SEVESO Allnex Belgium, voorgelegd door de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Besluit :

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^