Ministerieel Besluit van 16 augustus 2006
gepubliceerd op 23 augustus 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanduiding van de vice-voorzitters van de Hoge Raad van Financiën en van de leden van het bureau van de Hoge Raad van Financiën en tot aanvulling van de samenstelling van de permanente afdeling « Fiscaliteit en Parafiscaliteit

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2006003396
pub.
23/08/2006
prom.
16/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 AUGUSTUS 2006. - Ministerieel besluit tot aanduiding van de vice-voorzitters van de Hoge Raad van Financiën en van de leden van het bureau van de Hoge Raad van Financiën en tot aanvulling van de samenstelling van de permanente afdeling « Fiscaliteit en Parafiscaliteit » van dezelfde Raad


De Minister van Financiën, Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2006 betreffende de Hoge Raad van Financiën, inzonderheid op de artikelen 4, 7 en 10;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende de benoeming van de leden van de Hoge Raad van Financiën, Besluit :

Artikel 1.De heer Rudi VANDER VENNET wordt aangeduid als vice-voorzitter van de Hoge Raad van Financiën en als vervanger van de voorzitter in geval van diens afwezigheid.

De heer Guy QUADEN wordt aangeduid als vice-voorzitter van de Hoge Raad van Financiën en benoemd als voorzitter van de Studiecommissie voor de vergrijzing.

Art. 2.Worden aangewezen als leden van de permanente afdeling « Fiscaliteit en Parafiscaliteit » van de Hoge Raad van Financiën, bij toepassing van artikel 10, § 1, 4e en 5e streepje, van het koninklijk besluit van 3 april 2006 betreffende de Hoge Raad van Financiën : -twee leden aangewezen door de Minister van Financiën : Mevr. Véronique TAI; de heer Bernard JURION; - twee leden aangewezen door de Minister van Begroting : Mevr. Marleen MANNEKENS; de heer Lieven DENYS.

Art. 3.Worden aangeduid als leden van het bureau van de Hoge Raad van Financiën : a) in de hoedanigheid van vice-voorzitter van de Hoge Raad van Financiën : de heren : Rudi VANDER VENNET; Guy QUADEN; b) in de hoedanigheid van voorzitter van de permanente afdeling : - de heer Luc COENE; - het lid van de Afdeling « Fiscaliteit en Parafiscaliteit » overeenkomstig art. 10, § 2 van het koninklijk besluit van 3 april 2006 betreffende de Hoge Raad van Financiën, door en onder de leden van de afdeling tot voorzitter verkozen en bij ministerieel besluit door de Minister van Financiën tot voorzitter van de afdeling benoemd; c) in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Minister van Financiën : Mevr.Isabelle STANDAERT; d) in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de Minister van Begroting : de heer Alfons BOON;e) in de hoedanigheid van lid van de Raad voorgesteld door de Nationale Bank van België : de heer Peter PRAET; in de hoedanigheid van lid van de Raad voorgesteld door het Federaal Planbureau : de heer Jan VERSCHOOTEN.

Art. 4.Het ministerieel besluit van 14 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/06/2000 pub. 08/08/2000 numac 2000003378 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot aanduiding van de vice-voorzitter van de Hoge Raad van Financiën en van de leden van het bureau van de Hoge Raad van Financiën en tot aanvulling van de samenstelling van de permanente afdelingen « Fiscaliteit en parafiscaliteit sluiten tot aanduiding van de vice-voorzitter van de Hoge Raad van Financiën en van de leden van het bureau van de Hoge Raad van Financiën en tot aanvulling van de samenstelling van de permanente afdeling « Fiscaliteit en Parafiscaliteit » van dezelfde Raad wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2006.

Brussel, 16 augustus 2006.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^