Ministerieel Besluit van 16 december 1997
gepubliceerd op 30 december 1997

Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de verzoeningscommissie inzake de geschillen met betrekking tot de vergoeding bedoeld in de wet van 10 januari 1955 betreffende de bekendmaking en de toepassing der uitvindingen en f

bron
ministerie van economische zaken et ministerie van landsverdediging
numac
1997011420
pub.
30/12/1997
prom.
16/12/1997
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

16 DECEMBER 1997. Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de verzoeningscommissie inzake de geschillen met betrekking tot de vergoeding bedoeld in de wet van 10 januari 1955 betreffende de bekendmaking en de toepassing der uitvindingen en fabrieksgeheimen welke de verdediging van het grondgebied of de veiligheid van de Staat aangaan


De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en de Minister van Landsverdediging, Gelet op de wet van 10 januari 1955 betreffende de bekendmaking en de toepassing der uitvindingen en fabrieksgeheimen welke de verdediging van het grondgebied of de veiligheid van de Staat aangaan, inzonderheid op artikel 10;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 oktober 1991 tot nadere organisatie van de verzoeningscommissie inzake de geschillen met betrekking tot de vergoeding bedoeld in de wet van 10 januari 1955 betreffende de bekendmaking en de toepassing der uitvindingen en fabrieksgeheimen welke de verdediging van het grondgebied of de veiligheid van de Staat aangaan, Besluiten :

Artikel 1.Er wordt eervol ontslag verleend aan : de heer Verjus, L., secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de verzoeningscommissie inzake de geschillen met betrekking tot de vergoeding bedoeld in de wet van 10 januari 1955 betreffende de bekendmaking en de toepassing der uitvindingen en fabrieksgeheimen welke de verdediging van het grondgebied of de veiligheid van de Staat aangaan.

Art. 2.Wordt benoemd als voorzitter van de verzoeningscommissie inzake de geschillen met betrekking tot de vergoeding bedoeld in de voorgenoemde wet van 10 januari 1955 : de heer Van Boxstael, L., directeur-generaal bij het Bestuur Handelsbeleid.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 20 januari 1992 houdende benoeming van de voorzitter van de verzoeningscommissie inzake de geschillen met betrekking tot de vergoeding bedoeld in de voornoemde wet van 10 januari 1955 wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 16 december 1997.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, E. DI RUPO De Minister van Landsverdediging, J.-P. PONCELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^