Ministerieel Besluit van 16 december 2014
gepubliceerd op 28 april 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW FIRE GYM als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017011694
pub.
28/04/2017
prom.
16/12/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017011694

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


16 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW FIRE GYM als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid


De Minister van Tewerkstelling, Gelet op de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004 tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2010 pub. 24/12/2010 numac 2010031586 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van « Fire Gym » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid sluiten houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW FIRE GYM als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, zoals tot op heden gewijzigd, artikel 5, 24° ;

Gelet op het advies van het overlegplatform voor de sociale economie, gegeven op 21 november 2014, Besluit :

Artikel 1.De erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk FIRE GYMVZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid wordt hernieuwd, voor de activiteiten van begeleiding en doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt van moeilijk te plaatsen werkzoekenden die worden opgeleid tot fitnessbegeleider of onthaalmedewerker in een fitnesscentrum.

Art. 2.Deze erkenning wordt verleend voor een termijn van vier jaar.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2014.

Brussel, 16 december 2014.

De Minister belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN


begin


Publicatie : 2017-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^