Ministerieel Besluit van 16 december 2014
gepubliceerd op 28 april 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW Manus BXL als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017011695
pub.
28/04/2017
prom.
16/12/2014
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017011695

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


16 DECEMBER 2014. - Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW Manus BXL als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid


De Minister van Tewerkstelling, Gelet op de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004 tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen ;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 december 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2010 pub. 24/12/2010 numac 2010031588 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de de erkenning van « Manus BXL » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid sluiten houdende de erkenning van Manus BXL VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, zoals tot op heden gewijzigd, artikel 5, 24° ;

Gelet op het gunstige advies van het overlegplatform voor de sociale economie, gegeven op 28 november 2014, Besluit :

Artikel 1.De erkenning van de VZW Manus wordt hernieuwd, als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid voor : 1° de activiteiten in het kader van groenaanleg en groenonderhoud : aanplanten en snoeien, onkruidverwijdering met de hand, aanleg van daktuinen, kantoorbegroening, algemeen groenonderhoud;2° het algemeen onderhoud van het openbaar en het semi-openbaar domein : verwijderen van zwerfvuil, schoonmaken van sociale woningen, toezicht op afvalsystemen, verwijderen van graffiti, kauwgum en sluikaffiches, onderhoud van braakliggend terreinen;3° klusjes en renovatie : plaatsen van afsluitingen, plaatsen en herstellen van straatmeubilair, afbraakwerken, zachte renovatie van flats van sociale huisvestingsmaatschappijen.

Art. 2.Deze erkenning wordt verleend voor een termijn van vier jaar.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2014.

Brussel, 16 december 2014.

De Minister belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN


begin


Publicatie : 2017-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^