Ministerieel Besluit van 16 december 2015
gepubliceerd op 25 januari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2016024001
pub.
25/01/2016
prom.
16/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016024001

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


16 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk


De Minister van Leefmilieu, Gelet op de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid type wet prom. 21/12/1998 pub. 03/09/2009 numac 2009000546 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers, artikel 14 terdecies ingevoegd bij de wet van 25 april 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 augustus 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997022675 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk sluiten betreffende het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk, artikel 7, § 1;

Overwegende het ministerieel besluit van 15 juli 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014024318 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014024319 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk sluiten tot benoeming van de leden van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk;

Overwegende de voordrachten bedoeld in artikel 7, § 1, f) van voormeld koninklijk besluit, Besluit :

Artikel 1.Wordt aanvaard het ontslag aangeboden door Mevr. Françoise Van Tiggelen, effectief lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk.

Art. 2.Wordt benoemd binnen het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk voor de duur van het mandaat van het lid dat ze vervangt, mevrouw Stéphanie Kint, effectief lid, als vertegenwoordiger van de representatieve organisaties van de productie, de distributie, de landbouw en de middenstand.

Brussel, 16 december 2015.

Mevr. M.-Ch. MARGHEM


begin


Publicatie : 2016-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^