Ministerieel Besluit van 16 december 2015
gepubliceerd op 28 april 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de erkenning van de VZW AMPHORA als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017011706
pub.
28/04/2017
prom.
16/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017011706

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


16 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit houdende de erkenning van de VZW AMPHORA als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid


De Minister van Tewerkstelling, Gelet op de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004 tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, zoals tot op heden gewijzigd, artikel 5, 24° ;

Gelet op het advies van het overlegplatform voor de sociale economie, gegeven op 17 november 2015, Besluit :

Artikel 1.De vereniging zonder winstoogmerk AMPHORA wordt erkend als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid, voor de volgende activiteiten : - Recyclage en verkoop van gebruikt meubilair (recuperatie, opwaardering, levering) voor een kansarm publiek - Kleine herstellingswerken bij personen thuis - Inrichting van de woningen van bejaarden om dezen toe te laten om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen - Vermindering van het energieverbruik voor een kansarm publiek - Beroepsinschakeling - Organisatie van pedagogische workshops rond de herstelling/recyclage van meubelen en huishoudtoestellen en kleine herstellingen.

Art. 2.Deze erkenning wordt verleend voor een termijn van vier jaar.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2015.

Brussel, 16 december 2015.

De Minister belast met Tewerkstelling, Economie, en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN


begin


Publicatie : 2017-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^