Ministerieel Besluit van 16 december 2015
gepubliceerd op 28 april 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW INTEC BRUSSEL als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017011708
pub.
28/04/2017
prom.
16/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017011708

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


16 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW INTEC BRUSSEL als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid


De Minister van Tewerkstelling, Gelet op de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004 tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 december 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2007 pub. 01/02/2008 numac 2008031032 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van de VZW Intec Brussel als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid sluiten houdende de erkenning van INTEC BRUSSEL VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2011031626 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Intec Brussel VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid sluiten houdende hernieuwing van de erkenning van INTEC BRUSSEL VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, zoals tot op heden gewijzigd, artikel 5, 24° ;

Gelet op het advies van het overlegplatform voor de sociale economie, gegeven op 17 november 2015, Besluit :

Artikel 1.De erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk INTEC BRUSSEL als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid wordt hernieuwd, voor de informatica-activiteiten in de social-profitsector : installatie van informaticamateriaal, realisatie en onderhoud van websites, oprichting van netwerken, dienst voor bijstandverlening, realisatie van nieuwsbrieven en databanken.

Art. 2.Deze erkenning wordt verleend voor een termijn van vier jaar.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

Brussel, 16 december 2015.

De Minister belast met Tewerkstelling, Economie, en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN


begin


Publicatie : 2017-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^