Ministerieel Besluit van 16 december 2015
gepubliceerd op 28 april 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP VAN JETTE - AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI DE JETTE als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017011714
pub.
28/04/2017
prom.
16/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017011714

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


16 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP VAN JETTE - AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI DE JETTE als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid


De Minister van Tewerkstelling, Gelet op de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004 tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 april 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/04/2008 pub. 23/04/2008 numac 2008031192 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Jette VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 14/04/2008 pub. 23/04/2008 numac 2008031198 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van « Mission locale d'Ixelles pour l'Emploi et la Formation » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid sluiten houdende de erkenning van de vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Jette als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2011031627 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Jette VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid sluiten houdende hernieuwing van de erkenning van PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP VAN JETTE - AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI DE JETTE VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, zoals tot op heden gewijzigd, artikel 5, 24;

Gelet op het advies van het overlegplatform voor de sociale economie, gegeven op 24 november 2015;

Overwegende dat de vereniging in 2014 25 werknemers heeft overgenomen naar aanleiding van de stopzetting van de activiteiten bij twee andere ondernemingen, Overwegende dat de personen die de vereniging heeft overgenomen niet beschouwd worden als werknemers uit de doelgroep;

Overwegende dat de overname van het personeel van twee ondernemingen die hun activiteiten stopzetten geleid heeft tot een daling van het percentage van het uitvoerend personeel uit de doelgroep van de vereniging zonder winstoogmerk PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP VAN JETTE - AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI DE JETTE;

Overwegende dat de vereniging zonder winstoogmerk PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP VAN JETTE - AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI DE JETTE niet geschaad mag worden door deze personeelsovername;

Besluit :

Artikel 1.De erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDSAGENTSCHAP VAN JETTE - AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI DE JETTE als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid wordt hernieuwd, voor de activiteiten van « werkwinkel » in het kader van de dienstencheque-erkenning, namelijk huishoudelijke hulp en strijkatelier.

Art. 2.Deze erkenning wordt verleend voor een termijn van vier jaar.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

Brussel, 16 december 2015.

De Minister belast met Tewerkstelling, Economie, en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN


begin


Publicatie : 2017-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^