Ministerieel Besluit van 16 december 2015
gepubliceerd op 28 april 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende uitbreiding van de erkenning van de vzw OVERMOLEN als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017011716
pub.
28/04/2017
prom.
16/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017011716

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


16 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit houdende uitbreiding van de erkenning van de vzw OVERMOLEN als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid


De Minister van Tewerkstelling, Gelet op de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004 tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 april 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/04/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014031644 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van De Overmolen VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 17/04/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014031634 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning voor bepaalde activiteiten van Jobelix VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 17/04/2014 pub. 04/09/2014 numac 2014031631 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning voor bepaalde activiteiten van de Dienst Tewerkstelling van Koekelberg VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid sluiten houdende de erkenning van OVERMOLEN als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, zoals tot op heden gewijzigd, artikel 5, 24° ;

Gelet op het advies van het overlegplatform voor de sociale economie, gegeven op 17 november 2015, Besluit :

Artikel 1.De vereniging zonder winstoogmerk OVERMOLEN wordt erkend als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid, voor de activiteiten inzake het beheer en onderhoud van de infrastructuren van organisaties.

Art. 2.Deze erkenning wordt verleend voor een termijn van vier jaar.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2015.

Brussel, 16 december 2015.

De Minister belast met Tewerkstelling, Economie, en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN


begin


Publicatie : 2017-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^