Ministerieel Besluit van 16 februari 2017
gepubliceerd op 10 mei 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van verscheidene besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in zaden van onderscheiden landbouwgewassen, wat de vermelding betreft van het officiële volgnummer op het offic

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017011972
pub.
10/05/2017
prom.
16/02/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017011972

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


16 FEBRUARI 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van verscheidene besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in zaden van onderscheiden landbouwgewassen, wat de vermelding betreft van het officiële volgnummer op het officiële etiket van verpakkingen en op het eventueel erbij horende document


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie bevoegd voor het Landbouwbeleid, Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, artikel 2, § 1;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005031184 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen sluiten betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen, artikel 19;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006031467 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006031470 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in de keuring van bietenzaad van landbouwrassen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006031468 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen sluiten houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen, artikel 18;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006031467 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006031470 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in de keuring van bietenzaad van landbouwrassen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006031468 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen sluiten houdende reglementering van de handel in de keuring van bietenzaad van landbouwrassen, artikel 16;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006031467 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006031470 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in de keuring van bietenzaad van landbouwrassen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006031468 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen sluiten houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie, artikel 14;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006031467 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006031470 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in de keuring van bietenzaad van landbouwrassen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006031468 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen sluiten houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen, artikel 16;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 13 juli 2016, goedgekeurd op 2 augustus 2016;

Gelet op de gendertest uitgevoerd op 28 juni 2016;

Gelet op het advies nr 60.193/3van de Raad van State, gegeven op 31 oktober 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de gedeeltelijke omzetting van de uitvoeringsrichtlijn 2016/317/EU van de Commissie van 3 maart 2016 tot wijziging van de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG en 2002/57/EG met betrekking tot het officiële etiket van verpakkingen die zaai- of pootgoed bevatten.

Art. 2.§ 1. In de bijlage IV bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2005Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2005 pub. 02/06/2005 numac 2005031184 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen sluiten betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In afdeling A, I, a), wordt een 2/1.ingevoegd, luidende : "2/1. Officieel volgnummer."; 2° In afdeling A, I, b), wordt een 3/1.ingevoegd, luidende : "3/1. Officieel volgnummer."; 3° In afdeling A, I, c), wordt een 2/1.ingevoegd, luidende : "2/1. Officieel volgnummer."; § 2. In de bijlage V van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In afdeling A, wordt een 1/1.ingevoegd, luidende : "1/1. Officieel volgnummer."; 2° In afdeling C, wordt een 1/1.ingevoegd, luidende : "1/1. Officieel volgnummer.".

Art. 3.§ 1er. In de bijlage IV bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006031467 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006031470 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in de keuring van bietenzaad van landbouwrassen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006031468 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen sluiten houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In afdeling A, a), wordt een 2/1.ingevoegd, luidende : "2/1. Officieel volgnummer."; 2° In afdeling A, b), wordt een 2/1.ingevoegd, luidende : "2/1. Officieel volgnummer."; § 2. In de bijlage V van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In afdeling A, wordt een 1/1.ingevoegd, luidende : "1/1. Officieel volgnummer."; 2° In afdeling C, wordt een 1/1.ingevoegd, luidende : "1/1. Officieel volgnummer.";

Art. 4.§ 1er. In de bijlage III bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006031467 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006031470 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in de keuring van bietenzaad van landbouwrassen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006031468 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen sluiten houdende reglementering van de handel in de keuring van bietenzaad van landbouwrassen worden de volgende wijzigingen aangebracht : In afdeling A, a), wordt een 2/1. ingevoegd, luidende : "2/1. Officieel volgnummer."; § 2. In de bijlage V van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In afdeling A, wordt een 1/1.ingevoegd, luidende : "1/1. Officieel volgnummer."; 2° In afdeling C, wordt een 1/1.ingevoegd, luidende : "1/1. Officieel volgnummer.".

Art. 5.§ 1er. In de bijlage IV bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006031467 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006031470 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in de keuring van bietenzaad van landbouwrassen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006031468 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen sluiten houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie worden de volgende wijzigingen aangebracht : In afdeling A, I, wordt een 2/1. ingevoegd, luidende : "1/1. Officieel volgnummer."; § 2. In de bijlage V van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In afdeling A, wordt een 1/1.ingevoegd, luidende : "1/1. Officieel volgnummer."; 2° In afdeling C, wordt een 1/1.ingevoegd, luidende : "1/1. Officieel volgnummer.".

Art. 6.§ 1er. In de bijlage IV bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006031467 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 20/10/2006 numac 2006031470 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in de keuring van bietenzaad van landbouwrassen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006031468 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen sluiten houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen : 1° In afdeling A, a), wordt een 2/1.ingevoegd, luidende : "2/1. Officieel volgnummer."; 2° In afdeling A, c), wordt een 3/1.ingevoegd, luidende : "3/1. Officieel volgnummer."; § 2. In de bijlage V van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In afdeling A, wordt een 1/1.ingevoegd, luidende : "1/1. Officieel volgnummer."; 2° In afdeling C, wordt een 1/1.ingevoegd, luidende : "1/1. Officieel volgnummer.";

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2017.

Brussel, 16 februari 2017.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie bevoegd voor het Landbouwbeleid, C. FREMAULT


begin


Publicatie : 2017-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^