Ministerieel Besluit van 16 januari 2004
gepubliceerd op 23 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 januari 2002 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2004011028
pub.
23/01/2004
prom.
16/01/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 JANUARI 2004. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 januari 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/01/2002 pub. 01/02/2002 numac 2002011023 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's sluiten houdende vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen, inzonderheid op artikel 2, § 1, gewijzigd bij de wet van 23 december 1969;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 januari 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/01/2002 pub. 01/02/2002 numac 2002011023 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's sluiten houdende vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het advies van de Commissie tot Regeling der Prijzen, gegeven op 23 juni 2003;

Gelet op het advies nr. 36.122/1 van de Raad van State, gegeven op 11 december 2003, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Besluit :

Artikel 1.« In artikel 2 van het ministerieel besluit van 11 januari 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/01/2002 pub. 01/02/2002 numac 2002011023 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's sluiten houdende vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in 1° worden de woorden « 0,89 EUR », « 0,99 EUR », « 21,86 EUR », « 2,35 EUR » en « 1,86 EUR » respectievelijk vervangen door de woorden « 0,94 euro », « 1,04 euro », « 24,55 euro », « 2,42 euro » en « 2,00 euro »;2° in 2° worden de woorden « 1,10 EUR », « 1,20 EUR », « 21,86 EUR », « 2,20 EUR » en « 1,86 EUR » respectievelijk vervangen door de woorden « 1,15 euro », « 1,25 euro », « 24,55 euro », « 2,27 euro » en « 2,00 euro ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 16 januari 2004.

Mevr. F. MOERMAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^