Ministerieel Besluit van 16 januari 2004
gepubliceerd op 17 februari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2004011031
pub.
17/02/2004
prom.
16/01/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 JANUARI 2004. - Ministerieel besluit tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen


De Minister van Economie, Gelet op de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen, laatst gewijzigd bij koninklijk besluit van 10 november 1996;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 1986 betreffende de erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen, gewijzigd bij koninklijk besluit van 14 maart 1994, Besluit :

Artikel 1.Worden erkend in de commissie der verbruikscoöperaties voor een termijn van vier jaar, te rekenen vanaf de inwerkingtreding van dit besluit, de hierna vermelde nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en coöperatieve vennootschappen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Worden erkend in de commissie der landbouwcoöperaties voor een termijn van vier jaar, te rekenen vanaf de dag van de inwerkingtreding van dit besluit, de hierna vermelde nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en coöperatieve vennootschappen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.Worden erkend in de commissie der productie- en distributiecoöperaties voor een termijn van vier jaar, te rekenen vanaf de dag van de inwerkingtreding van dit besluit, de hierna vermelde nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en coöperatieve vennootschappen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.Worden erkend in de commissie der dienstencoöperaties voor een termijn van vier jaar, te rekenen vanaf de dag van de inwerkingtreding van dit besluit, de hierna vermelde nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en coöperatieve vennootschappen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 5.De erkenningen, vermeld in de vorige artikelen, blijven geldig voor zover de bedoelde coöperatieve vennootschappen niet het voorwerp zijn van een schrapping overeenkomstig de artikelen 7 en 8 van het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2003.

Brussel, 16 januari 2004.

Mevr. F. MOERMAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^