Ministerieel Besluit van 16 januari 2008
gepubliceerd op 11 februari 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van de VZW « Mission internationale de coopération pour les pays en voie de développement » als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2008031046
pub.
11/02/2008
prom.
16/01/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


16 JANUARI 2008. - Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van de VZW « Mission internationale de coopération pour les pays en voie de développement » als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid


De Minister van Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, Gelet op de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondememingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 12/01/2005 numac 2004031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2004-2005 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031596 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor elektriciteit aan de naamloze vennootschap Lampiris type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 14/01/2005 numac 2004031588 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de personen die ertoe gemachtigd zijn de partijen te horen overeenkomstig artikel 81 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031593 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Electrabel Customer Solutions type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004031591 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een leveringsvergunning voor gas aan de naamloze vennootschap Essent Belgium sluiten tot uitvoering van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, zoals tot op heden gewijzigd, inzonderheid op artikel 5, x) ;

Gelet op het eensluidend negatieve advies van het overlegplatform voor de sociale economie van 21 december 2007;

Overwegende dat de erkenning als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid krachtens artikel 8 van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen slechts kan worden gegeven na advies van het overlegplatform voor de sociale economie;

Overwegende het advies van het overlegplatform voor de sociale economie van 21 december 2007 volgens hetwelk de verantwoordelijken voor het beheer en de begeleiding en de opleiding van de doelgoepwerknemers in onvoldoende mate over de vereiste kwalificaties beschikken voor de betrokken functies;

Overwegende het advies van het overlegplatform voor de sociale economie van 21 december 2007 hetwelk vaststelt dat het project duidelijkheid mist op het vlak van de begeleiding van de doelgroepwerknemers en hun opleiding;

Overwegende dat krachtens artikel 13, § 3, van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen, financiering als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid slechts mogelijk is op voorwaarde dat de vereniging over personeel beschikt dat bekwaam is om de programma's voor opleiding, ondersteuning en maatschappelijke begeleiding te leiden en te ontwikkelen;

Overwegende het advies van het overlegplatform voor de sociale economie van 21 december 2007 volgens hetwelk de raming van de omzet en haar verwachte ontwikkeling over de jaren heen steevast onder de behoeften blijft, waardoor de loonkosten en de beroepslasten onmogelijk kunnen worden gedragen, Besluit : Enig artikel. De VZW « Mission internationale de coopération pour les pays en voie de développement » wordt niet erkend als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid.

Brussel, 16 januari 2008.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Economie, Tewerkstelling en Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, B CEREXHE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^