Ministerieel Besluit van 16 juli 1997
gepubliceerd op 09 oktober 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende verdeling van de betrekkingen van de niveaus 1 en 2+ van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken over de verschillende besturen

bron
ministerie van economische zaken
numac
1997011311
pub.
09/10/1997
prom.
16/07/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

16 JULI 1997. Ministerieel besluit houdende verdeling van de betrekkingen van de niveaus 1 en 2+ van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken over de verschillende besturen


De Minister van Economie, Gelet op het koninklijk besluit van 10 april 1995 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 maart 1996 en 9 september 1996;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 29 januari 1997;

Gelet op het met redenen omkleed advies van 11 juni 1997 uitgebracht door het Tussenoverlegcomité van Sector IV « Economische Zaken », Besluit :

Artikel 1.De volgende betrekkingen van de besturen Algemene Diensten, Energie, Handelsbeleid, Economische Betrekkingen, Economische Informatie, Kwaliteit en Veiligheid, en Economische Inspectie, opgenomen in artikel 1, §§ 1 en 2, van het koninklijk besluit van 10 april 1995 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken, worden verdeeld zoals hierna aangeduid : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De betrekkingen aangeduid met een sterretje zijn uitdovingsbetrekkingen, vermeld in artikel 1, § 2 van het koninklijk besluit van 10 april 1995 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 14 juli 1995 houdende verdeling van de betrekkingen van de niveaus 1 en 2+ van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken over de verschillende besturen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 2 december 1996, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 16 juli 1997.

E. DI RUPO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^