Ministerieel Besluit van 16 juli 2008
gepubliceerd op 01 augustus 2008

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 2006 tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2008021071
pub.
01/08/2008
prom.
16/07/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

16 JULI 2008. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021126 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021127 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021124 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021128 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021125 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België sluiten tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium


De Minister van Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 34, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 mei 2001 en op artikel 42, § 1, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 1986 houdende oprichting en samenstelling van de basisoverlegcomités en van een tussenoverlegcomité in de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 10 augustus 1987 en 27 september 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 oktober 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021126 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021127 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021124 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021128 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021125 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België sluiten tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium;

Gelet op de voorstellingen geformuleerd door het Algemeen Directeur van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 oktober 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021126 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021127 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021124 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021128 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021125 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België sluiten tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium wordt vervangen als volgt : « Artikel 1 - De overheidsdelegatie in het basisover-legcomité van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium is samengesteld als volgt : Mevr. M. Serck-Dewaide, Algemeen Directeur, Voorzitster;

Mevr. M. Van Bos, eerstaanwezend assistent, vervangend voorzitster;

Mevr. Ch. Ceulemans, departementshoofd, effectief lid;

Mevr. G. Dewanckel, eerstaanwezend assistent, vervangster;

Mevr. H. De Clercq, departementshoofd, effectief lid;

Mevr. Ch. Fontaine, eerstaanwezend assitent, vervangster. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De Voorzitter van de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 juli 2008.

Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^