Ministerieel Besluit van 16 juli 2008
gepubliceerd op 01 augustus 2008

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 2006 tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van de Koninklijke Sterrenwacht van België

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2008021072
pub.
01/08/2008
prom.
16/07/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

16 JULI 2008. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021131 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van de Koninklijke Sterrenwacht van België type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021123 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021125 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021130 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België sluiten tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van de Koninklijke Sterrenwacht van België


De Minister van Wetenschapsbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 34, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 mei 2001 en op artikel 42, § 1, tweede lid;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 1986 houdende oprichting en samenstelling van de basisoverlegcomités en van een tussenoverlegcomité in de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 10 augustus 1987 en 27 september 2006;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 oktober 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021131 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van de Koninklijke Sterrenwacht van België type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021123 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021125 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021130 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België sluiten tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van de Koninklijke Sterrenwacht van België;

Gelet op de voorstellingen geformuleerd door het Algemeen Directeur van de Koninklijke Sterrenwacht van België, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 oktober 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021131 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van de Koninklijke Sterrenwacht van België type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021123 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021125 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. 20/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006021130 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België sluiten tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité van de Koninklijke Sterrenwacht van België wordt vervangen als volgt : « Artikel 1 De overheidsdelegatie in het basisoverlegcomité van de Koninklijke Sterrenwacht van België is samengesteld als volgt : De heer R. Van der Linden, Algemeen Directeur, Voorzitter;

Mevr. V. Dehant, afdelingshoofd, vervangend voorzitster;

De heer R. Alvarez, eerstaanwezend assistent, effectief lid;

Mevr. P. Defraigne, eerstaanwezend assistent, vervangster;

De heer J. Cuypers, eerstaanwezend assistent, effectief lid;

Mevr. C. Bruyninx, eerstaanwezend assitent, vervangster. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.De Voorzitter van de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 juli 2008.

Mevr. S. LARUELLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^